Tripel Karmeliet

Tripel Karmeliet bryggs av Brouwerij Bosteels som också brygger Kwak. De har specialiserat sig på annorlunda belgiska Bieres Artisanales, lantöl. Tripel Karmeliet har sitt ursprung i ett klosteröl från 1600-talet. Ett recept funnet i ett karmelitkloster i Dendermonde från år 1679 berättar om en blandning av tre sorters malt. Efter omsorgsfullt experimenterande har man på Bosteels kommit fram till en blandning av havre, vete och korn, där alla tre sädesslagen används både omältade och som malt. Man kan alltså påstå att Tripel Karmeliet är ett sexkornsöl. Namnet Tripel syftar dock på att tre sädesslag har använts, samtidigt som det också betecknar ett starkt öl som efterjäser i flaskan.

Se våra produkter från Tripel Karmeliet

Tripel Karmeliet logotypGalateas Nyhetsbrev

Hör av dig till oss!

Kontakta oss