12 maj, 2014

Ny rapport: Intresset för mikrobryggt öl varierar stort i landet

Mikrobryggt

Under de senaste åren har intresset för mikrobryggt öl exploderat och det finns nu över 130 mikrobryggerier runtom i landet. Allt fler krogar i storstäderna säljer mer mikrobryggd IPA än stor stark. Trendrapporten Mikrobryggt öl som genomförts av Novus Opinion visar dock att kunskapen är mycket låg i stora delar av Sverige.

År 1996 fanns det endast ett fåtal mikrobryggerier i Sverige och idag finns över 130 lokala bryggerier utspridda över landet. Enligt den riksrepresentativa undersökning Trendrapporten Mikrobryggt öl som genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Galatea finns det dock stora variationer i ölintresset runt om i Sverige.

Högsta kunskapen och intresset för mikrobryggt öl finns i Stockholm, främst bland män. Över hälften av Stockholmarna vet vad ett mikrobryggt öl är och 40 procent har även koll på vad en IPA är. Det lägsta resultatet kunskapsmässigt finns i sydöstra Sverige i området kring Småland med Öland och Gotland. Där vet knappt var fjärde invånare vad ett mikrobyggt öl är och endast en av tio har koll på IPA. Totalt sett angav 62 procent av svenskarna att de aldrig hade druckit mikrobryggt öl eller var osäkra på om de gjort det.

– Även om det finns mikrobryggerier i hela Sverige visar rapporten att det fortfarande är något av ett storstadsfenomen, säger Jessica Heidrich som är ölexpert på Galatea och Head Brewer på S:t Eriks Bryggeri. Svenskar är dock väldigt snabba på att ta till sig trender och vi förväntar oss en stor ökning i konsumtionen av mikrobryggt öl i hela landet under de närmste åren.

Resultatet i undersökningen visade att 73 procent av kvinnorna och 93 procent av de svenska männen någon gång dricker öl. En fjärdedel av svenskarna tror att de kommer dricka mer mikrobryggt öl i framtiden mot vad de gör idag. I Stockholm tror en av tre invånare att de kommer att öka sin konsumtion av mikrobryggt öl.

Trendrapporten för mikrobryggt öl visade även att svenskarna tycker det svårt att veta om ett öl är mikrobryggt eller inte. Enligt Jessica Heidrich är en anledning att nästan samtliga storbryggerier i Sverige nu även producerar öl i förpackningar som designmässigt efterliknar mikrobryggerierna. Det är ett sätt för storbryggerierna att försöka rida på den nya trenden men resultatet kan upplevas förvillande för konsumenterna.

De mest kända mikrobryggerierna i Sverige var enligt undersökningen:
1. Nils Oscar Company
2. Gotlands Bryggeri
3. S:t Eriks Bryggeri
4. Oppigårds Bryggeri
5. Jämtlands Bryggeri

FAKTA

Mikrobryggt öl

Ett mikrobryggt öl bryggs hantverksmässigt i små bryggverk (upp till några tusen liter) med fokus på råvarorna. Ölen innehåller en hög andel malt och humle för ökad smakrikedom och variation.

Craftbeer
Craftbeer bryggs precis som mikrobryggt öl med fokus på malt och humle men bryggs även i större bryggverk. Craftbrewing är vanligt i USA och består även av mikrobryggerier som vuxit i storlek.

Storskalig ölbryggning
Den storskaliga bryggningen sker genom en industrialiserad process för att tillverka betydande volymer av främst ljus lager.

IPA
India Pale Ale (IPA) är ett överjäst öl som kom till på 1800-talet för att klara transporten mellan England och Indien genom en högre dos humle. Idag brygger i stort sett samtliga mikrobryggerier en IPA vilket gjort ölstilen till en symbol för den nya öltrenden.

OM TRENDRAPPORTEN MIKROBRYGGT ÖL
Trendrapporten Mikrobryggt öl genomfördes i mars 2014 med en målgrupp av män och kvinnor mellan 18-79 år. Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Resultatet är efterstratifierat. Undersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 13/3-18/3 2014. Totalt omfattar undersökningen 1047 intervjuer med en deltagarfrekvens på 57 procent.

För mer information kontakta:
Jessica Heidrich, ölexpert på Galatea och Head Brewer på S:t Eriks Bryggeri 
E-post: jessica@galatea.se
Tel: + 46 (0)70 40 39 740


Om Galatea:
Galatea är branschledande inom importerad öl i Sverige och även den största ölimportören i Skandinavien. Sortimentet spänner över ett hundratal kvalitetsvarumärken med leverantörer i drygt 20 länder. Galatea äger även flera svenska varumärken för öl, cider, glögg och spritdrycker – från volymmärkena Three Towns, TT, Arboga och Hannas Cider till mikrobryggerierna S:t Eriks Bryggeri och Sigtuna Brygghus samt Sailor Vodka, Tegnér & Son och Ripa.Galateas Nyhetsbrev

Hör av dig till oss!

Kontakta oss