Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Mats Folkeson slutar som VD för Galatea

Mats Folkeson slutar som VD för Galatea
Galateas vd Mats Folkeson har valt att lämna sitt operativa vd-uppdrag men kvarstår tills vidare i en rådgivande roll till ledningsgruppen i Galatea.

Text in English, see below.
Mats Folkeson har en lång karriär inom Galatea och tillträdde rollen som vd 2015 i samband med att Martin & Servera-gruppen förvärvade bolaget. Åren har inneburit en stark expansion av dryckesaffären, både genom kraftig organisk tillväxt och med lyckosamma förvärv av bland annat Domaine Wines och ett antal tunga spritvarumärken.

- Mats har under sin tid som vd framgångsrikt utvecklat Galatea till ett av de ledande dryckesbolagen på den svenska marknaden, med över en miljard i omsättning, starka varumärken och ett brett utbud av produkter i alla stora segment samt en egen logistikverksamhet. Jag vill rikta ett stort tack till Mats för hans stora insatser genom åren. Han har varit en uppskattad medlem i koncernledningen och bidragit till Galatea och till hela koncernen med sitt positiva entreprenörskap och stora förmåga att skapa både nya affärer och starka relationer med leverantörer i hela världen, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera gruppen.

En rekryteringsprocess för ny vd inleds omgående och under tiden kommer Gustav Fernström, nuvarande affärsutvecklingschef på Martin & Servera-gruppen, att gå in som tf vd för Galatea. Gustav har varit styrelseledamot i Galatea sedan september 2021 och arbetat nära ledningen under hösten.
 

- Jag har haft fantastiska år i Galatea och har fått vara med på en mycket spännande utvecklingsresa. Jag är oerhört stolt över det arbete vi åstadkommit tillsammans med alla ledare och medarbetare och har en stark tilltro till framtiden för Galatea. Det är med varm hand jag lämnar över vd-uppdraget, säger Mats Folkeson

---

Galatea CEO Mats Folkeson leaves his operational role

Mats Folkeson, CEO of Scandinavia’s leading distributor of alcoholic beverages Galatea, has chosen to leave his operational role as CEO. He will remain for the time being in an advisory role to Galatea’s management team. Mats Folkeson has a long career within Galatea and assumed the role of CEO in 2015 in connection with Martin & Servera Group’s acquisition of Galatea. During this period, Galatea has experienced a strong expansion of the beverage business, both through strong organic growth and successful acquisitions of Domaine Wines and a number of major spirits brands, and more.

- “During his time as CEO, Mats has successfully developed Galatea into one of the leading beverage companies on the Swedish market, with over a billion Swedish krona (SEK) in turnover, strong brands, and a wide range of products in all major segments – as well as its own logistics operations. I would like to extend a big thank you to Mats for his great efforts over the years. He has been a valued member of the group management team and contributed to Galatea and the entire group with his entrepreneurial attitude and great ability to create both new business and strong relationships with suppliers all over the world”, says Liv Forhaug, CEO for Martin & Servera group.

A recruitment process for a new CEO will begin immediately, in the meantime, Gustav Fernström, current business development director for Martin & Servera group, will step in as acting CEO of Galatea. Gustav has been a board member of Galatea since September 2021 and worked closely with the management team during the autumn.

- “I have had many fantastic years in Galatea and have been part of a very exciting development journey. I am extremely proud of the work we have achieved together with all leaders and employees and have strong faith in the future of Galatea. I am pleased to hand over the CEO baton and continue to follow Galatea’s journey going forward”, says Mats Folkeson.
Publicerad2022-12-12

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.