Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
EKO

Galateas miljöpolicy

Här kan du ta del av Galateas miljöpolicy. En av målsättningarna är att Galateakoncernen ska vara ett av de ledande dryckesföretagen i Sverige inom hållbar utveckling och miljö.

Miljöpolicy

Syfte

Säkerställa att allt miljö- och kvalitetsarbete på företaget är i linje med företagsledningens högsta intention.

Omfattning

Hela Galateakoncernen.

Ansvar

Företagsledningen ansvarar för att policyn uppdateras vid behov och kommuniceras i företaget.
  • Galateakoncernen skall vara ett av de ledande dryckesföretagen i Sverige inom hållbar utveckling och miljö.

  • Galateakoncernens personal ska genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle göras medvetna om företagets miljö- och utvecklingsfrågor och stimuleras och engageras till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

  • Genom ett systematiskt miljöarbete ska vi förebygga föroreningar och vidta åtgärder som minskar de negativa konsekvenserna på miljön.

  • Vi ska ta hänsyn till miljöfrågorna i våra beslut. Såväl inköp och produktion, som administration, förvaltning och tekniska funktioner ska präglas av miljömedvetenhet. De prioriterande miljöaspekterna är att få ner utsläppen av koldioxid samt minska vår elenergianvändning och vår vattenanvändning.

  • Galateakoncernens miljöarbete skall regelbundet utvärderas och utvecklas för att åstadkomma ständiga förbättringar.

  • Vi följer gällande lagstiftning och föreskrifter liksom våra intressenters prioriterade krav och övriga miljökrav som företaget berörs av.

  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

  EKO

  Hållbarhet

  Det ska vara enkelt för dig som kund eller samarbetspartner att ta beslut som är bra för dig och omvärlden. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra.

  Läs mer Läs mindre

  Vänta kvar, din sida laddas.